La Dolce Vita Blog
Aktivity (1) Historie (1) Itálie (8) Jídlo a víno (6) Kuriozity (3) Naše výlety (1) Toskánsko (13) Turistické atrakce (3) Turistické cíle (8) Události (3)

Toskánské vinařství

Toskánské vinařství

Toskánské vinařství - tisíciletá tradice

 

Toskánsko je jednou z nejvýznamnějších vinařských oblastí v Itálii, zejména pokud jde o kvalitu vyráběných vín. Ne nadarmo patří toskánská vína jako Chianti, Brunello di Montalcino nebo Vino Nobile di Montepulciano k nejznámějším na světě. Vinařství má v Itálii starou tradici. První vinnou révu pravděpodobně vysadili kolem roku 1000 př. n. l. Řekové, kteří v jižní Itálii založili první obchodní základny. Ze Sicílie a Kalábrie se vinná réva šířila dál a dál na sever. Lze předpokládat, že Etruskové vyráběli víno v Toskánsku nejpozději od 7. století př. n. l. a také s ním obchodovali. Římané, kteří jsou známí svou velmi osobitou vinařskou kulturou, zde později také pěstovali vinnou révu. S úpadkem Římské říše však vinařství nejprve ztratilo svůj význam.

 

Chianti - první zákonem definovaná vinařská oblast na světě

 

Ve středověku se ušlechtilá réva pěstovala hlavně v okolí klášterů. S rozmachem Toskánska v renesanci, které se stalo jedním z nejvýznamnějších politických, hospodářských a kulturních center Evropy, zažilo obrovský rozmach také vinařství, výroba vína a obchod s ním. Víno Chianti, o němž se první zmínky objevily v dokumentech na počátku 15. století, se tak v průběhu 17. a 18. století stalo značkou kvality, s níž se obchodovalo po celém světě. Tento úspěch přilákal i napodobitele, takže v roce 1716 vydal toskánský velkovévoda Cosimo III. dekret, kterým vymezil zeměpisné hranice, v nichž se pěstuje pravé Chianti - šlo o první právně platný dokument definující vinařskou oblast.

 

Nový začátek v 60. Letech

 

Vlastnická struktura a z ní vyplývající struktura výroby vína v Toskánsku zůstala v podstatě zachována až do druhé světové války. Toskánští vinaři však zaostávali za ostatními nově vznikajícími vinařskými oblastmi v jiných zemích, protože se nepodařilo uskutečnit investice nezbytné k udržení kvality vín. Během italské vinařské revoluce v 60. letech 20. století se ze spánku probudilo i Toskánsko a stalo se nejdynamičtější vinařskou oblastí Itálie. Nejenže tradiční vína získala zpět svou kvalitu, ale od 80. let 20. století vznikala "nová" červená vína, z nichž některá byla vynikající, tzv. super toskánská vína, která byla i obchodně velmi úspěšná.

 

Ideální podmínky pro nejlepší víno

 

V současnosti se v Toskánsku pěstuje vinná réva na ploše přibližně 64 000 hektarů, a to jak v mírně kopcovité krajině, tak na pobřeží. Geologické a klimatické podmínky jsou pro pěstování vína téměř ideální. Podnebí se pohybuje od kontinentálního, například v Chianti, až po středomořské směrem k moři. Dostatek slunce, ale také dostatek deště a velmi různorodé půdy (jíl, břidlice, vápenec, pískovec atd.) zajišťují, že se v Toskánsku vyrábějí vynikající vína mnoha tváří. Z hlediska množství se jedná o 2,5 až 3 miliony hektolitrů ročně, přičemž většinu tvoří červená vína. Ročně se například vyrobí milion hektolitrů Chianti. Dominantní červenou odrůdou je Sangiovese, která se v různých variantách používá ve většině jakostních vín ve velké míře nebo dokonce stoprocentně. V pobřežní oblasti Maremma jsou naopak oblíbenější francouzské odrůdy, jako je Cabernet Sauvignon a Merlot. Bílá vína jsou v Toskánsku zastoupena zjevně málo, ale jsou zde i dobrá vína, například bílá vína ze San Gimignana z odrůdy Vernaccia nebo Vermentino, která se pěstují hlavně na pobřeží.

Návrhy rekreačních domů a vil v Itálii